MATCH INFORMATION

Match Name:              Rebels Trophy 2021
Level: III, Handgun and PCC

Region: Slovak Republic
City: Komarno
Organizer: SK Hodkovce & Rebels
Match Director: JANETTE HAVIAROVA (SVK) & ZACHAR BYSTRIK (SVK)
Range Master: KURT KREUTZER (AUT) & PETER KOPUNEC (SVK)

Pre Match Date: September 2nd to 3rd 2021 (Thursday - Friday)
Main Match Date: September 4th to 5th 2021 (Saturday - Sunday)
Discipline: HG + PCC
Number of Days: 2 (all stages shot in 2 days)
Minimum Rounds: 420
Number of Stages: 21, Charity Event
Registration Deadline: August 30th 2021

Contact Name: Janette Haviarova
Contact E-mail: rebelstrophy @ gmail.com
Contact phone: +421 905 34 97 68
Web Site: www.rebelszone.com
Facebook: www.facebook.com/rebelstrophy/
Registration: https://ipsc-dvc.org/

  IMPORTANT INFORMATIONS - DATE CHANGE

Dear friends,

We are monitoring the situation due to COVID-19 pandemic and the restrictions provided by health authorities and our goverment. There is everyday increasing numbers of positive testing people and changing conditions of functioning countries, closing borders, red areas, quarantines, limited numbers of sportsmen on one event... Under all these circumstances It is impossible to guarantee you your participation and all the conditions of L3 match in October. We have informations from government, that there is a high risk of closing another border with another countries.

Unfortunatelly We have to postponed REBELS TROPHY match to new date at the same shooting range Komarno.

 

NEW DATE: 04.- 05. September 2021 (MM)

                      02 - 03. September 2021 (PM)

 

We made all preparation work on stages and match, investing our time and finance to support and increase comfort and quality of the match,  to make your match comfortable and unforgettable.

We quarantee:

- all payed and squaded slots are transfered to REBELS TROPHY 2021

- every single shooter will get for his loyalty nice presents, which will wait for you during registration in june at FANZONE REBELS TROPHY.

Thanks for understanding and We look forward to seeing you at the range. Stay safe and healthy! Take care!

Your Rebels family

 

Milí priatelia,

Moniturujeme situáciu okolo vírusu COVID-19,  príkazov zdravotníckych inštitúcií a našej vlády. Každý týždeň sa zvyšujú počty pozitívne testovaných a menia podmienky fungovania štátu, uzatváranie hraníc, červené zóny, limitovanie počtu súťažiacich na preteku. My v tejto situácii nedokážeme garantovať pre Vás ani nás podmienky účasti na preteku teraz v Októbri. Podľa našich informácií hrozí sprísnenie podmienok zo strany štátu a uzatváranie ďalších hraníc s ďalšími štátmi.

Bohužiaľ sme boli nútení presunúť tohtoročný termín preteku REBELS TROPHY na budúci rok na rovnakej strelnici v Komárne.

 

NOVÝ TERMÍN: 04.- 05. September 2021 (MM)

                             02 - 03. September 2021 (PM)

 

Pracovali sme doteraz na príprave stage-ov a preteku, investovali sme čas a financie do zvyšovania komfortu a kvality súťaže, aby ste sa cítili pohodlne a užili si ho naplno.

REBELS TROPHY 2021

- všetky uhradené a zaplatené  sloty a zasquadovanie ostáva nezmenené a zaplatené štartovné sa presúva na budúci rok.

- všetkým účastníkom sme pripravili pekné darčeky za Vašu loajalitu, ktoré Vás budú čakať v júni na registrácii vo FANZONE REBELS TROPHY.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vás na strelnici. Stay safe and healthy! Take care!

Vaša Rebelská rodina